ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗುಣಿಗಳ ಗುಣರತ್ನವಿಭೂ- ಷಣಮೆಸೆವುದೆ ವಿಕಳಹೃದಯರಾದವರ್ಗೆ ನೃಪಾ ಗ್ರಣಿ ಪೇಟ್‌ ತುಪ್ಪೇಣಚೆದ ದ ರ್ಪಣದೊಳ್‌ ಪಜ್ಜಳಿಸಲಾರ್ಪುದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂಂ.
--------------
ಜನ್ನ