ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶುಚಿರಜರಜಸಿ ಭವೇನ್ಮಾಸ್‌ ಪಚನೇ ಶ್ವಸ್ಥಷ್ಟದೋಷಮೆಂಬುದು ವೇದ ಪ್ರಚುರಮನೆ Sey, ನೃಪನಾ ವಚನಮುಮಂ ನಂಬಿ ನೆಜದ ಪೊಲೆಯರ ಪೋಂತಂ
--------------
ಜನ್ನ
-->