ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೊಠತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲದೇಕೆಂ ದಹಂಯೆಂ ನೀರೋಡಿ ನಿನ್ನ ತನುವಿನ ಬಣ್ಣಂ ಬಜುಗೋಳದವೊಲಾಯ್ತೀಕ್ಪಿಸಿ ಮಖುಗಿದುದನೀರ ಮೀನ್ಬೊಲಿಂದೆನ್ನ ಮನಂ
--------------
ಜನ್ನ
-->