ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಎಂದು ನೆನೆದಿಜಯಲೊಲ್ಲದೆ ಬಂದರಸಂಂ ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಪವಡಿರೆ ತಾನುಂ ಬಂದು ಮ*ದರಸನೊಣಗಿದ ನೆಂದೊಯ್ಯನೆ ಸಾರ್ದು ಪೆಣಗೆ ಪಟ್ಟಿರ್ಪಾಗಳ್‌
--------------
ಜನ್ನ
ನಿನಗಂ ಕುಸುಮಾಳಿಗಂ ಜಯಿಸಿದಮಳೆಂಬುವಭಯರುಚಿಮತಿಗಳ್‌ ಮು- ನ್ನಿನ ಜನ್ಮಮನಿತುಮಂ ನೆ- ಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲರ್‌ ಕೇಳ್ದುನಂಬು ನೀನ್‌ ಧರಣಿಪತೀ
--------------
ಜನ್ನ
-->