ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನಿನಗಂ ಕುಸುಮಾಳಿಗಂ ಜಯಿಸಿದಮಳೆಂಬುವಭಯರುಚಿಮತಿಗಳ್‌ ಮು- ನ್ನಿನ ಜನ್ಮಮನಿತುಮಂ ನೆ- ಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲರ್‌ ಕೇಳ್ದುನಂಬು ನೀನ್‌ ಧರಣಿಪತೀ
--------------
ಜನ್ನ
-->