ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೃತಕೃತ್ಯದಾನನಾವೀ- ಕ್ಲಿತಿಫೃತನಾಸ್ಪಷ್ಟಕಪಿಳನೊಯ್ಯನೆ ಸಾರ್ದಂ ಕತಿಪಯ ಪರಿಚಿಪರಿಜನ ಚತುರವಚಃ ಪ್ರಚಯರು ಚಿಯನರಸಿಯನರಸಂಂ
--------------
ಜನ್ನ
-->