ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಎನಗೆ ನಿಜಮಹಿಮೆಯಂ ನೆ- ಟ್ಪನೆ ಮಾಡುಗೆ ಕೂರ್ತು ವೀರಸೇನಾಚಾರ್ಯರ್‌ ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯರ್‌ ಸಿಂ- ಹಣಂದಿಗಳ್‌ ಸಂದ ಕೊಂಡ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರ್‌
--------------
ಜನ್ನ
-->