ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಟುಪಲೆ ಕುಟೆ ನೊಸಲಟ3ಗ ಣ್ಹೋವಾಯ್‌ ಹಪ್ಪಳಿಕೆ ಮೂಗು ಮುರುಟದ ಕಿವಿ ಬಿ ಬ್ಬಿಜುವಲ್‌ ಕುಸಿಗೊರಲಿಟುದೆರ್ದೆ ಪೊಅಂಟ ಬೆನ್‌ ಬಾತ ಬಸಿಅಡಂಗಿದ ಜಘನಂ
--------------
ಜನ್ನ
-->