ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಜೌದೊಡೆ ಕಡೆದೊಡೆ ಸೀಳ್ದೊಡೆ ಪೊಜಮಡುವುದೇ ಕಿಚ್ಚು ಕಾಷ್ಠದಿಂ ಪೊಸೆಯಲೊಡಂ ಪೊಃ೫ಮಡುವುದಂತೆ ಜೀವಂ ಪೆಅತೊಡಲಿಂ ತೋಹುಗುಂ ವಿವೇಕಕ್ರಿಯೆಯಿಂ
--------------
ಜನ್ನ
-->